hi boy
EM-BIOTek - Kompostování / Bokashi
 • Vegefest

  Vegefest - 17. - 18. září 2016

 • Flora Olomouc

  Flora Olomouc - 21. - 24. 4. 2016

 

Bokashi_trockenKompostování

Vlastní výroba cenného hnojiva.

 

Bokashi urychluje zrání kompostu a potlačuje hnilobu.

Vytváří mikrobiální aktivitu v půdě a zlepšuje fyzický, chemický a biologický stav půdy.

Bokashi je přirozená pomocná látka pro půdu a je dobrým partnerem při vaší práci v zahradě.

Bokashi je konečným produktem kompostování nebo
fermentace různých biogenních odpadků pomocí
efektivních mikroorganismů. Bokashi zraje anaerobně,
to znamená, že nesmí být provzdušňována. To s
sebou nese tři podstatné výhody:

 

 

 1. Použití efektivních mikroorganizmů v kompostu vylučuje hnilobu v kupě kompostu. Tím se úplně odstraňují nepříjemné pachy a jedovaté zplodiny látkové výměny, vznikají vitaminy a bioaktivní látky.
 2. Tím, že odpadá časté obracení v době kompostování, dosáhne se podstatné úspory práce. Kupa kompostu fermentuje anaerobně.
 3. Živiny a především dusík zůstávají v Bokashi obsaženy a neunikají jako skleníkové plyny do atmosféry. Dusík zůstává převážně organicky vázán a nedá se proto snadno vyloužit do spodních vod.

Rozdíl mezi Bokashi a běžným kompostem:

Bokashi / fermentovaný / anaerobní

Zraje při nižších teplotách. Obracení je nutné jen po přidání dalšího materiálu. Hotový po 6 – 8týdnech. Schopnost klíčení všech semen je fermentací potlačena. Nevzniká žádný zápach.

Kompost / pokrytý zemí / aerobní

Značným vývinem tepla organické látky oxidují. Proto je nutné časté přehazování, čímž většina cenných látek uniká do atmosféry. Přehazováním dochází vzhledem k uvolňování amoniaku ke vzniku zápachu. Proces kompostování trvá déle.

Jak působí Bokashi

Bokashi urychluje zrání kompostu a potlačuje hnilobu. Podporuje mikrobiální aktivitu v půdě a zlepšuje fyzikální, chemický a biologický stav půdy.

Pro Bokashi hovoří řada přesvědčivých výhod:

· Podporuje zdraví a úrodnost půdy.
· Tvorba humusu (tvorba komplexu zem – humus) se zvyšuje.
· Život v půdě se aktivuje: v půdě se vyskytuje mnoho dešťovek.
· Zvyšuje se schopnost půdy zadržovat vodu a živiny.
· Rychlým prohřátím půdy na jaře dochází dříve k začátku vegetace (půdy s EM jsou o 3-4 °C teplejší).
· Povzbuzuje se růst kořenů.
· Plody jsou rovnoměrněji zralé.
· Zvyšuje se výnos a kvalita úrody.
· Rostliny a plody obsahují více antioxidantů a bioaktivních látek, jako vitaminů, stopových prvků atd.
· Zlepšuje se skladovatelnost úrody.


„Bokashovat“ se dají všechny biogenní odpady, jako např. obilní otruby, špaldové odřezky, pořezaná sláma, odpady z kuchyně a zahrady (bez masa, aby nelákaly žádná zvířata), posekané dřevěné odpadky, posekaná tráva a odřezky keřů, listí, výkaly krav, prasat, ovcí, koz, drůbeže a koní a mnohé jiné organické materiály. Biogenní odpadky z „kyselých“ stromů a keřů (jako jsou jehličnany, rododendrony, tuje) se musí bokashovat odděleně.

Příprava Bokashi v domácnosti

Z kuchyňských odpadků se pomocí efektivních mikroorganizmů dá získat fermentací vysoce hodnotné biologické hnojivo (Bokashi) pro květiny, zeleninu, keře i stromy.

 

Potřebné příslušenství:

*Vědro na Bokashi v domácnosti slouží k fermentaci a vázání zápachu kuchyňských odpadků použitím sušené bio Bokashi.

vědro na Bokashi sušená bioBokashi

Vědro na Bokashi

objednat v e-shopu

sušená bioBokashi

objednat v e-shopu

 

Dělá se to takto:

1. Nasypat hrst sušené Bokashi na nástavec vědra na Bokashi v domácnosti.
2. Kuchyňské odpadky rozdrobit, smíchat s hrstí (20 – 30 g) sušené Bokashi a vložit do vědra.
3. Pevně stlačit sáčkem s pískem nebo přizpůsobeným vnitřním víkem, aby se dosáhlo anaerobní (bez přístupu vzduchu) fermentace.
4. Sáček s pískem nebo vnitřní víko (zatížené) nechat ve vědru.
5. Víkem vzduchotěsně uzavřít.
6. Šťáva, vznikající během fermentace, je hodnotné kapalné hnojivo, které se musí rychle spotřebovat. Několik šedých EM keramických trubic pod nástavcem zvyšuje skladovatelnost. Každý pár dní lze toto hodnotné květinové hnojivo, zředěné vodou, použít k zalévání květin.
7. Po naplnění vědra nechat 2 týdny stát, aby obsah úplně zfermentoval. Bílý mycelium na povrchu ukazuje na úspěšný fermentační proces. Příprava vlastni Bokashi je hotová!

 

Vybrání Bokashi

Příjemně kysele vonící obsah se zapracuje do země. Po 2 – 4 týdnech se Bokashi promění v zem a vytvoří velmi výživnou půdu pro květiny a rostliny. Vzhledem ke kyselé hodnotě pH čerstvé Bokashi sadit nebo sít až po dvou týdnech po zapracování Bokashi do země!
Nebo: zahrabat Bokashi nejméně 30 – 40 cm od rostlin.
Nebo: založit zásobník s uloženou půdou, připravenou na použití, smícháním Bokashi se zemí a uložením do jámy.

 

Výroba Bokashi v zahradě

Protože Bokashi (EM-kompost) spočívá na fermentační principu, musí se dbát při malých kompostových jamách na vzduchotěsné zakrytí. Pomocí světlé kompostovací fólie (snížený nárůst teploty) se dosáhne anaerobní fermentace celého materiálu.

 

Receptura 1:

na 1 m3 posekaného organického materiálu :

 • 1 l EM – Aktiv
 • 1 l třtinové melasy (v závislosti na obsahu energie materiálu, např. to není nutné při čistě biogenních odpadech; avšak je nutné to použít při řezané slámě a řezané trávě)
 • 8 l vody (v závislosti na výchozím materiálu, 35 – 40 % vlhkosti v konečném výrobku)
 • 4 kg Bio-Lit prášku z matečné horniny, případně u půdy s příliš nízkou hodnotou pH použít korálový vápenec a/nebo vápenec z mořských ulit.
EM Aktiv třtinové melasa Bio-Lit prášku z matečné horniny

EM-Aktiv

objednat v e-shopu

Třtinové melasa

objednat v e-shopu

BIO-LIT

objednat v e-shopu

Při velmi vlhkém organickém materiálu: vodu omezit nebo vynechat.
Při materiálu s velkým obsahem energie: melasu omezit nebo vynechat.

 

Receptura 2:

 • 1/3 hotové Bokashi (úplně fermentovaný EM kompost)
 • 2/3 čerstvého organického materiálu

Založit kompostovou jámu a velmi starostlivě zakrýt světlou fólií, aby se vytvořily anaerobní podmínky. Hotovo je za 6 – 8 týdnů podle vnější teploty.
Dobře fermentovaná Bokashi má sladkokyselý zápach a hodnotu pH asi 4. Proto se musí Bokashi před novým setím nebo sázením smíchat asi na 2 týdny se zemí.

4.5 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (2 Votes)