hi boy
EM-BIOTek - Co je EM?
  • Vegefest

    Vegefest - 17. - 18. září 2016

  • Flora Olomouc

    Flora Olomouc - 21. - 24. 4. 2016

TAJEMSTVÍ NAŠICH MIKROORGANIZMŮ:

jsou EKOLOGICKÉ A EFEKTIVNÍ

 

Asi před 30 lety byla na Okinavě (Japonsko) vyvinuta směs mikroorganismů, která se ukázala jako vynikající pomocník v mnoha oblastech našeho života. Tato směs efektivních mikroorganismů se označuje jako EM a skládá se z různých druhů mikroorganismů, které byly získány z přírody a specifickým způsobem vyšlechtěny.

EM, mikrobiologicki mnohostranně účinný prostředek

 

Schopnosti této vzájemně působící mnoho mikrobové kultury jsou:

1) Potlačení choroboplodných mikroorganismů.

2) Přeměna „životu škodlivých“ látek na látky „život podporující“.

3) Rozklad organických látek.

  • Podpora klíčení, tvorby kořenů, kvetení, násady plodů a zrání rostlin.
  • Zlepšení fyzikálně-chemického stavu půdy.
  • Urychlení kompostování.

4) Potlačení zápachu a hniloby, což omezuje všechny nemoci a škůdce podmíněné prostředím.

 

Toto působení se dá přisoudit třem hlavním kmenům EM kultur, které se vzájemným působením podporují ve své aktivitě vylučováním produktů látkové výměny, které zase slouží jako výchozí látka (potrava) pro jejich symbiotického partnera.

 

1) Fotosyntézní bakterie (Rhodopseudomonas palustris) jsou nezávislé, samostatně se udržující mikroorganismy. Vytvářejí užitečné látky z výměšků kořenů, organického materiálu a/nebo škodlivých plynů (sirovodíku), při čemž využívají sluneční světlo a teplo půdy jako zdroj energie.

Látky jimi vyrobené obsahují aminokyseliny, nukleové kyseliny a bioaktivní látky.

 

Syntetizují glukózu, která například podporuje růst rostlin, ale též zesiluje působení aktinomycet. Fotosyntetické bakterie podporují činnost jiných mikroorganismů. Mimoto zhodnocují látky, vyprodukované jinými mikroorganismy.

 

Aktinomycety, jejichž struktura leží mezi bakteriemi a houbami, vyrábějí látky z aminokyselin, uvolňujících se z fotosyntetických bakterií a organického materiálu. Tyto antimikrobiální látky potlačují škodlivé houby a bakterie. Urychlují tvorbu dusíku z azobakterií (bakterií vytvářejících dusík). Nalézají se v hrbolcích na kořenech rostlin zachycujících dusík (na luštěninách), jako jsou jetel nebo hrách.

 

2) Mléčné bakterie (Lactobacillus casei, L. plantarum) vyrábějí kyselinu mléčnou z cukru a jiných sacharidů, připravených fotosyntézními bakteriemi a kvasinkami. Potraviny a nápoje, jako jogurt a zelenina nakládaná mléčným kvašením, se odedávna připravují pomocí mléčných bakterií. Kyselina mléčná působí jako silný sterilizátor. Potlačuje škodlivé mikroorganismy a podporuje rychlý rozklad organického materiálu.

 

3) Kvasinky (sacharomyces cerevisiae, synonyma: pivní kvasnice, pekařské droždí, droždí) syntetizují antimikrobiální a užitečné látky z aminokyselin a cukru, které jsou mimo jiné vylučovány fotosyntetickými bakteriemi. Vyrábějí hormony a enzymy, které například vyvolávají dělení buněk. Jejich výměšky jsou užitečnými látkami pro aktivní mikroorganismy, jako jsou mléčné bakterie a aktinomycety.


Druhy hub, podporujících kvašení, jako aspergillus a penicillium, působí rychlý rozpad organických látek, při čemž vznikají alkoholy, estery a antimikrobiální látky. Potlačují zápachy a zabraňují výskytu škodlivého hmyzu a havěti.

EM se už od roku 1982 úspěšně používá v různých oblastech ve více než 150 zemích světa.

V některých zemích jsou už EM částí vládních programů.    

EM je podivuhodně mnohostranný prostředek s neuvěřitelně širokým rozsahem použití.

1) Zemědělství a chov dobytka

2) Zpracování domovního a zahradního bio odpadu a zbytků

3) Úprava vody a ozdravení životního prostředí

4) Výstavba domů a technika

5) Odpočinek a regenerace

atd.

Celá široká oblast výrobků EM a jejich velmi rozmanité použití se označuje jako EM-technologie.

Antioxidační působení a „syntropie“ („zachování struktury“)

Zvlášť silně se musí zdůraznit charakteristická  schopnost výrobků EM zabraňovat oxidaci, což je způsobeno nesmírným množstvím antioxidantů, které nepřetržitě vznikají při oběhu látkové výměny mezi mikroby a které hrají důležitou úlohu pro všechno živé. V této souvislosti se musí zvlášť zdůraznit – i když to dosud nebylo vědecky zcela zdůvodněno, protože prozatím chybí podklady – všeobecné regenerativní působení EM na všechny látky, a tedy i na vše neživé. Podle hypotézy Dr. Prof. Teruo Higa je to způsobeno gravitačními vlnami, vycházejícími z určitých mikrobů, které působí proti entropii, to jest proti všeobecné snaze o rozpad a chaos, a tím působí na zachování struktury každé myslitelné látky, dá se tedy říci „syntropicky“.

Jíl resp. keramika může tyto zvláštní vlny dokonce v sobě zachovávat a trvale zpět vysílat.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)